muziek

Wees dirigent van je eigen loopbaan

Luister naar muziek

dirigent

 • muziek roept allerlei emoties op: verdriet, spijt, angst, verlangen, optimisme, rust, energie, ironie, .. door de manier waarop het wordt gebracht en jou aanspreekt.
 • muziek maakt je betrokken met jezelf, je talenten, je voorkeuren,  je persoonlijke – en werkomgeving, je organisatie, je collega’s, je leidinggevende(n).

Een orkest zonder dirigent?

Muziek inspireert, geeft energie, brengt plezier, maakt dingen los …  Kan een orkest muziek brengen zonder dirigent? Niets is minder waar. Zonder coach (en dus zonder dirigent) zou het maar een warboel worden en zouden de stoelen in de zaal snel worden verlaten. De dirigent heeft een belangrijke rol: zijn kunst bestaat NIET zozeer in het aangeven van de maat in de muziek, maar WEL in:

 • het motiveren en stimuleren van de verbeeldingskracht van de musici, zodat er maximale is ruimte voor de eigen inbreng van elke musicus.
 • het creëren van verbondenheid en ‘chemie’ tussen de musici
 • het overbrengen van emoties.
 • het bereiken van de ‘gewenste’ interpretatie of manier om de muziek tot leven te brengen.

De dirigent zorgt voor het ‘raamwerk’

dirigent Leonard Bernsteindirigent

De muziek-coach (= dirigent) hoort het geheel, zorgt dat er een soort ‘skelet’ van het muziekstuk is, vóór de aanvang van het spel. De dirigent kan aanwijzingen geven als bijvoorbeeld de strijkers wat luider moeten spelen. De dirigent legt accenten en synchroniseert het geheel. Verder speelt ook de psyché mee.

Wat geldt in de muziekwereld, geldt ook in je job !

Kan jij immers als medewerker, als professional …

 • zonder die verbondenheid met jouw organisatie, met jouw leidinggevenden, met jouw collega’s ?
 • zonder je welkom te voelen, zonder een inclusieve, toffe sfeer te ervaren op jouw werk ?
 • zonder je wens om dingen “met goesting” aan te pakken, inspraak te hebben in je job en het belang van jouw eigen inbreng te zien ?
 • zonder de dingen te doen waar jij goed in bent, zonder jouw talenten te kunnen gebruiken en ontwikkelen ?
 • zonder jouw kennis te kunnen doorgeven aan anderen ?

Als deze belangrijke voorwaarden voor jouw-goed-voelen in je organisatie … er NIET zijn … dan zoek je best een loopbaancoach

dirigent