muziek

Je talent naar boven halen, elke noot telt

Muziek verovert de harten: elke noot treft.

In 2013 reisde het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam de hele wereld rond om hun 125 jarig bestaan te vieren: 50 concerten, verspreid over 6 continenten. In een prachtige film hierover, passeren Buenos Aires, Soweto en St Petersburg de revue én zien we de kracht van muziek. Elke noot muziek verovert de harten van mensen in andere culturen, laat ongekend talent naar boven komen, treft onvermoede emoties, geeft zelfvertrouwen terug aan mensen.

Elke noot telt   noot

Organisaties en bedrijven opereren in een complexe en veranderlijke wereld. Je hebt vele talenten nodig om die uitdagingen aan te kunnen. Elke noot telt, zegt ook Ronald Heifetz, in een interview in Trends - 21/04/16 (“Amerikaan Ronald Heifetz ziet leiderschap als een interpretatieve kunst” ).

  • belangrijk is dat je respect en vertrouwen hebt in talenten van mensen, net als bij musici.
  • iedereen is uiteindelijk even belangrijk en verantwoordelijk en dat haalt vaak het beste in mensen naar boven, net zoals elke gespeelde noot.
  • een ‘waarderende’ coach – of die nu in de muziek- of bedrijfswereld staat – probeert dan ook elke coachee te enthousiasmeren en te inspireren. Als je dat doet, krijg je van iedereen díe inspiratie en dát talent ook terug.

Talent coachen met muziek geeft betere resultaten  noot

Talent coachen met muziek geeft betere resultaten: of je nu zelf een noot speelt, of luistert naar muziek, je wordt uitgedaagd om je talenten te ontdekken. In jouw talent stappen, vraagt soms veel moed: je moet mensen stretchen, uitdagen, coachen om zo een ‘duwtje’ geven: Zie naar pianiste Maria Joao Pires (“Maria Joao Pires expecting to play another concerto”)

  • het geheim van het succes van een strijkorkest als de ‘Amsterdam Sinfonietta’ – die leiderschap anders invullen – met 22 musici, ligt in een combinatie van individuele passie, optimale samenwerking en continue vernieuwing. Het resultaat is de optelsom is van het talent en de creativiteit van alle leden.
  • het is een kunst om kennis en talenten – die iedereen heeft – naar boven te halen: dit proces kost tijd, want elk ‘noot’ aan talent telt.
  • het mooiste is, dat mensen het reële gevoel krijgen dat hun talent zelf ontdekken en elk noot weten te bespelen.

Wat geldt bij de uitvoering van muziek, geldt ook bij coachen van je loopbaan

  • als loopbaancoach inspireer en mobiliseer je talenten, creëer je nieuwe capaciteiten bij mensen in de richting van iets moois.
  • het is een illusie te denken dat een job of een loopbaan ‘uitgeschreven’ staat: die moet je zelf ‘boetseren’ of waar maken, net zoals musici die aan de slag moeten gaan met elke noot muziek, die door de componist is geschreven.
  • een musicus heeft een eigen interpretatie van de oorspronkelijke intenties (= elke noot) van de componist. Zo zal een loopbaancoach talenten zichtbaar maken, die mensen nieuwe mogelijkheden aanreikt voor hun persoonlijke en professionele toekomst.
  • je geeft – als coach – richting zonder dat je mensen vertelt wat ze precies moeten doen. Zo hebben ze hun eigen inbreng en die is vaak heel goed.