Ingrid Larik

Mijn hart klopt voor alles wat met organisatie- en persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Onlosmakelijk verbonden met elkaar. Want organisaties die vanuit bezieling werken, zetten mensen centraal.  People, planet, profit in de praktijk. En dat betekent dat duurzaamheid de rode draad is in het verhaal.  Structuur volgt strategie ! De organisatie craften of hertekenen in functie van wat er nodig is:  een dynamisch proces waarbij businessmodel en processen richtinggevend zijn.  Van daaruit ga je teams en jobs craften. Weten of en hoe je als mens past in dat geheel, je een rol kan oppakken die je boeit, je over de nodige competenties en talenten beschikt, daar gaat loopbaanplanning om, welk statuut je ook hebt.  Medewerker, freelancer, partner, leidinggevende..  Als je als mens weet waaraan je betekenis hecht, je  jezelf (waarden, overtuigingen…) en je competenties en vaardigheden (communicatie- en leerstijl…) kent, ben je in staat om een meer kwalitatieve dialoog aan te gaan met de organisatie.  Een dubbele win in alle opzichten want de organisatie wint aan slagkracht en wendbaarheid als  mens, team en organisatie zo veel mogelijk matchen.

Mijn 4 troeven en aandachtspunten in organisatie- en persoonlijke ontwikkeling?

  1. Open communicatie
  2. Zelfsturing en –organisatie
  3. Krijg iedereen mee
  4. Veranker de verandering

Meer informatie lees je op mijn website www.ingridlarik.be en via LinkedIn: https://be.linkedin.com/in/ingridlarik/nl

Ingrid Larik (Flexvia) , actief op 2 adressen:

  1. Pauwenlaan 30 b2 te 2660 Hoboken (Antwerpen) en
  2. Wellingstraat 169 te 9070 Heusden (Oost-Vlaanderen)

ingrid@ingridlarik.be – 0473.725.588.