LANGER WERKEN MET GOESTING XXXXXX

Langer werken is gezond, de vraag is alleen hoe?

In het huidige debat rond zware beroepen wordt gefocust op een vroege pensioen­leeftijd.

“Onterecht, alles draait om de kwaliteit van het werk”, vindt Lode Godderis in DS

“Op het eerste gezicht zijn er voldoende medische argumenten om mensen met een zwaar fysiek of mentaal beroep in hun vraag te steunen om sneller met pensioen te kunnen gaan. (…) Maar in die redenering zit geen enkel greintje goodwill om de oorzaak aan te pakken: slecht en ongezond werk. 

LANGER WERKEN

Wat is een mentaal zware job?

Een mentaal zware job is moeilijk te objectiveren. Voor de ene kan die heel belastend zijn, terwijl die door de andere net als verrijkend kan worden ervaren – op voorwaarde dat het werk aansluit bij diens talenten en passie. Volledige groepen kunnen we dus niet over dezelfde kam scheren. De motivatie of goesting van de werknemer wordt in de discussie veel te weinig in rekening gebracht.

 én een fysiek zware job?

Ook als het gaat over werknemers in fysiek zware beroepen, geldt dat ze lang gemotiveerd kunnen blijven werken, op voorwaarde dat ze taken uitvoeren die hun voldoening of goesting geven. Als er een goed evenwicht is tussen wat het individu belangrijk vindt en de eisen van de werkomgeving, zal diens werk­ver­mogen dus ook goed blijven. Dat is belangrijk.  LANGER WERKEN

Wat is goed voor de gezondheid?

Essentieel is de omstandigheden scheppen die werknemers niet langer het gevoel geven dat ze langer móéten werken, maar dat ze langer kúnnen en zelfs met goesting wíllen werken.

Dat is trouwens ook goed voor hun gezondheid, want goed werk draagt daartoe bij. In elke studie scoren werklozen het slechtst op zowel gezondheidsbeleving als op vroegtijdige sterfte. Hoe jonger de leeftijd waarop iemand werkloos wordt, hoe lager zijn levensverwachting. Opvallend is dat dat ook geldt voor wie vervroegd met pensioen moet gaan. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat als mannen op hun 62ste vervroegd uit dienst treden, er vanaf die leeftijd een toename is in de overlijdenscijfers, voornamelijk te wijten aan de inactiviteit. Niet meer mógen werken, is met andere woorden slecht voor je gezondheid. Langer werken is gezond.

Centraal staat de kwaliteit van het werk.

LANGER WERKENDaarom is het essentieel om ook de denksporen van preventie, verbetering van de arbeidsomstandigheden en heroriëntering te onderzoeken. Laten we ook de belangrijke waarheid onder ogen zien dat gezond werk gezondheidsproblemen helpt voorkomen én bijdraagt tot een actiever en gezonder leven.”

 

  • http://www.effic.be Jean Vercruysse

    En hiervoor lijkt me een gepaste – en professionele – begeleiding om de werknemer te heroriënteren naar een beter passende job essentieel.

    • Dirk Ameel

      Inderdaad, veel bedrijven zijn hier niet of nauwelijks proactief mee bezig, zodat heel wat kansen verloren gaan zowel voor bedrijf als medewerkers. Een uitgerold retentiebeleid is de basis.