Over mij

Een loopbaan in diverse contexten, eerst in LBC-NVK, daarna in het kader van diverse professionele organisaties in Europa, en sinds 2010 in de wereld van outplacement- & carrière-coaching. Daarop baseer ik mijn loopbaanadvies die je duurzame voorsprong geeft.

Meer dan een coach

dirkameel-about Daardoor blijf ik nauwlettend de jobprofielen opvolgen in zowel profit als non-profit organisaties. Én boek ik deze resultaten voor jou:

  • Een haalbare toekomst voor jou op de arbeidsmarkt.
  • Loopbaancompetenties om je voorkeur-job precies te vinden, rekening houdend met je werk-privé balans.
  • Je perspectieven op KT én op LT in kaart brengen. Ik ga voor een integrale benadering.

Mijn profiel: Loopbaancoach | Outplacement | Career guidance & counseling | MBTI | Business Canvas Model | #loopbaancheques

Voor jou als medewerker, professional, leidinggevende, focus ik op intensieve zelf-diagnose/analyse, verschuivingen in je rol, je ambities waarmaken:
– Je persoonlijk & professioneel profiel en je match met de sterk evoluerende arbeidsmarkt.
– Loopbaan(her)oriëntering: ik maak je talenten zichtbaar, optimaliseer je ‘personal branding’ en je netwerk.
– Binnen de paar maanden een geschikte job, rekening houdend met je levensfase waarin je zit.

Voor jou als bedrijf of organisatie: 
– Coach ik met focus op: méér motivatie, inzet en werkplezier bij je medewerkers
– Employer- & employee branding: ik garandeer je succes in je zoektocht naar nieuwe klanten / nieuwe markten / nieuwe medewerkers / een nieuwe talenten (o.a. met sociale media). MBTI

Mijn EXPERTISE:
– MBTI-stap I & II als tool voor persoonlijkheids-analyse en teamdynamiek: accreditatie.
– Business Canvas Model: Op zoek naar een juiste fit tussen jouw ‘aanbod’ en de markt?!
– LinkedIn & Twitter expert: voor effectief gebruik bij je ‘personal branding’ op de arbeidsmarkt of klantenservice.
– MindManager 2019: ik benut die sterk interactieve tool om ideeën te bundelen,
complexe ‘processen’ eenvoudig voor te stellen.

over mijMedewerkers coachen om hun talenten optimaal in te zetten en een juiste balans te bereiken met hun persoonlijke levenssfeer, werkt dus. Met muziek nog beter …

Ik wil jou daarbij helpen.