talenten

Verbinding met talenten is cruciaal

talentenWendbaarheid versus schaarste

Er beweegt heel wat in het gevarieerd HR en recruterings-landschap. Organisaties moeten steeds wendbaarder en tegelijkertijd hun schaarste probleem aan talent oplossen. Hierdoor wijzigt de manier waarop werk wordt georganiseerd steeds sneller, maar ook het profiel dat men zoekt, wijzigt. Dit laatste heeft uiteraard een impact op hoe je talent werft. Zo vervagen de lijnen tussen alle contractvormen steeds meer, omdat de contractvorm nu eenmaal ondergeschikt is aan het juiste talent binnenhalen.

Verbinding met kandidaten en talenten is cruciaal talenten

De HR-dienstverleners moeten zichzelf dringend opnieuw uitvinden. Ze moeten meer en betere verbindingen bouwen met de talenten op de arbeidsmarkt, door díe banen aan te bieden waar hun kandidaten naar op zoek zijn. Hun huidige medewerkers en hun talenten zijn vaak de grootste troef voor organisaties.

talentenVoorkeuren van kandidaten beslissen

Nieuwe medewerkers vinden is een reële uitdaging. De toekomst is immers aan de kandidaat, die dankzij loopbaancoaching nu veel sterker staat. De voorkeuren van kandidaten zullen bepalen wat, waar, wanneer en hoe ze willen werken. Niet langer de recruiter of ‘hiring’ manager, maar wel de kandidaat beslist over al dan niet starten. Doe daar de schaarste op de arbeidsmarkt nog bovenop en je krijgt een perfecte cocktail die een verschuiving van de macht veroorzaakt.

Overzicht van talenten op arbeidsmarkt cruciaal

Organisaties hebben vaak onvoldoende overzicht over welk talent waar zit en wanneer beschikbaar is. Heel wat relevante informatie over een kandidaat ontbreekt, maar kandidaat-medewerkers weten vaak onvoldoende scherp hun talenten te formuleren. Loopbaancoaching helpt hierbij. Aanwerven van talent bestaat uit veel deelactiviteiten: beheren van ‘talenten-pools’, communicatie, marketingacties, selecteren, aanbiedingen helder formuleren.

Rechtstreeks praten met de talententalenten

Het werk van recruiters belooft alvast op korte termijn minder uit Excel spreadsheets te bestaan en meer uit praten met mensen.

PS. lees ook https://www.nextconomy.be/2019/04/paneldebat-automatiseer-en-maximaliseer-zo-de-instroom-van-talent/