Mijn visie op talent

Voor jou als medewerker, professional, leidinggevende: Werk jij in een bedrijf waar talent lang aan boord blijft? Welke talenten zullen je, in je huidige rol/functie, attractiever maken op de arbeidsmarkt (ook bij andere werkgevers). Krijg je ruimte om je talenten te ontwikkelen?talent

Voor jou als bedrijf, organisatie: versterk je ‘imago’ (= je ‘merk’) bij klanten en medewerkers en verzeker je duurzaam voortbestaan. Zo draag jij je steentje bij om het enorme verlies aan talent te stoppen.

Talent onder druk

Er gaat vandaag enorm veel talent verloren, met dramatische gevolgen voor mensen en bedrijven. Enkele voorbeelden:

  • De babyboomers gaan massaal op pensioen: een grote uitstroom van kennis en expertise. Die krapte op de arbeidsmarkt tekent zich duidelijk af.
  • Steeds meer mensen krijgen een burn-out of raken uitgeblust.
  • We moeten langer werken, dus moeten we het doorzettingsvermogen, enthousiasme en realiteitszin bij oudere werknemers langer benutten.

Dit verlies aan talent bedreigt onze competitiviteit en maatschappelijk model.

Talent aan het werk

De oplossing: ik wil zoveel mogelijk mensen een zinvolle job bieden, waarin ze hun talenten optimaal benutten en hun eigen balans (werk, familie, vrije tijd) bewaken. Er zijn alleen maar voordelen:

  • De economische en maatschappelijke kosten van burn-out en ziekteverzuim dalen.
  • Mensen blijven gemotiveerd en sociaal actief, wat bijv. vereenzaming tegengaat.
  • Onze sociale zekerheid en pensioenstelsel blijven op lange termijn betaalbaar.

Zo draag jij je steentje bij

Als medewerker, professional, leidinggevende blijf je groeien:talent

  • Neem zelf ontwikkelingsinitiatieven. Hoe help je anderen? Ontwikkel je mee hun talenten? Of ben je eerder hun concurrent? Hoe transparant ben je in wat je doet?
  • Verbreed je netwerk binnen het bedrijf. Zoek mensen (collega’s, vrienden, mentor, coach, …) waarmee je een stevige relatie kan opbouwen, die je ‘de waarheid’ vertellen en niet enkel datgene wat je wilt horen.

Als bedrijf/organisatie kan jij daartoe bijdragen. Zet je loopbaanbeleid en je sterk merk in en pluk zo de vruchten op korte en lange termijn:

  • Trek vlot nieuw talent aan en behoud het. Je mensen geven het beste van zichzelf, vinden plezier in hun werk en juist balans werk-familie-vrije tijd.
  • Blijf jezelf heruitvinden in een geglobaliseerde wereld door je band met medewerkers, klanten, leveranciers, … Zo verzeker je de duurzame toekomst van je bedrijf.

Bereid jezelf en/of je bedrijf voor op de toekomst!